Menu
je bent hier

Inschrijving vormingsmoment voor begeleiders

Welke cursus?

Bedankt om onderstaande voor ons aan te vullen. Op basis van deze gegevens maken wij voor u het vormingsattest op.

Het vormingsmoment  kost 20 euro per begeleider, cash te betalen de dag zelf.

Gelieve er rekening mee te houden dat de plaatsen in ons lokaal beperkt zijn en het voor ons zeer belangrijk is dat iedereen die ingeschreven ook aanwezig is. 

Indien u bent ingeschreven en u bent afwezig zijn zal deze u toch worden aangerekend. U mag tot 6 uur vooraf annuleren, geen probleem, maar dan kunnen wij nog iemand anders de kans geven.

Onderstaande dit document kunt u alle informatie vinden i.v.m. het vormingsmoment.

Gelieve onderstaande aan te vullen:

Begeleider 1

Begeleider 2

Indien je meldt dat de leerling aanwezig zal zijn en hij of zij is niet aanwezig, zal er € 20 aangerekend worden. Tenzij je 48h op voorhand verwittigd.

Zal de leerling meekomen? *

Het departement MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN stuurde ons een omzendbrief betreffende het vormingsmoment voor begeleiders met bepaalde punten die wij u moesten meedelen vooraf.

1)Ter voorbereiding van het vormingsmoment gelieve de rijbewijzer quiz in te vullen.         

www.rijbewijzer.be

2)Een kandidaat-bestuurder mag gratis deelnemen aan het vormingsmoment samen met zijn begeleiders.

3)Aan de deelnemers moet uitdrukkelijk worden gevraagd om minstens een kwartier op voorhand aanwezig te zijn.  Hierdoor kan het vormingsmoment tijdig starten.

Indien deelnemers te laat zijn ( meer dan 10 minuten) dan zullen zij geen begeleidersattest ontvangen.  Zij moeten zicht vervolgens inschrijven voor een nieuw vormingsmoment en moeten hiervoor op nieuw 20 euro betalen.

Samen: lesgevers en begeleiders

Tijdens dit vormingsmoment bespreken we samen hoe we het leerproces het best in gang zetten, welke praktische tips we jullie kunnen meegeven en welke veelgemaakte beginnersfouten zeker kunnen worden vermeden. Het gaat tenslotte om de veiligheid van uw zoon, uw dochter of iemand die u na aan het hart ligt.

Helaas worden in ons land de professionele rijopleiding en de vrije begeleiding gezien als ‘twee verschillende manieren om een rijbewijs te behalen’. Het vormingsmoment is een unieke gelegenheid om rijschoollesgevers en begeleiders dichter bij elkaar te brengen, als partners die mekaar nodig hebben en aanvullen.

We hebben dezelfde doelstelling: veilige, bekwame en milieubewuste chauffeurs opleiden, respectvol tegenover zichzelf en anderen. We hebben andere troeven: de rijschoollesgever werkt vanuit een professionele basis, waar dag na dag nieuwe ervaring, kennis en know-how aan wordt toegevoegd, zodat de leerling op een intense en efficiënte manier de juiste vaardigheden en inzichten krijgt aangereikt. Maar bij het inoefenen en automatiseren van die vaardigheden komt de sterkte van de vrije begeleiding aan bod: het aantal oefenmomenten noch de duur ervan kan in de rijschool worden geëvenaard.

Door samen aan de slag te gaan en ten volle gebruik te maken van elkaars mogelijkheden en sterke punten kunnen we de doelstelling bereiken waarvoor de hervorming van de rijopleiding in het leven werd geroepen: de daling van het aantal zware ongevallen op onze wegen, met in België veel te veel – ook jonge – verkeersslachtoffers. Laten we in de vormingssessie met mekaar in gesprek gaan en de eerste stap zetten naar een veilige mobiliteit.

Meer info: www.vormingsmoment.be

Nuttige info:

Hou er rekening mee dat u telkens u een begeleider wenst toe te voegen aan het voorlopig rijbewijs een nieuwe moet aanvragen dus ook opnieuw betalen.

Beter is wanneer de 2 begeleiders niet op hetzelfde moment de vorming volgen u wacht op het laatste attest.

Privacy